DVD Návod na tělo

dvd_navod_na_telo

Naše DVD „Návod na tělo”
si můžete již nyní objednat:

Cena: 250 Kč
(tato cena nezahrnuje případné poštovní výlohy)
e-mail: zdenka.simova@gmail.com
Tel.: 721337296

Z naší fotogalerie

Jarní očistné kurzy - Bedřichov
Jarní očistné kurzy - Bedřichov
Jarní očistné kurz...

Co to je... Rolfpiltes?

Rolfing®

Strukturální integrace (SI), u nás známější pod názvem Rolfing (který je chráněnou obchodní známkou), je technika manipulace s pojivovou tkání. Základem metody je teorie o zásadním vlivu gravitačního pole Země na lidské tělo a důležitost správného uspořádání těla v tomto poli.

Smyslem SI je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby mohly vytvořit ideální postavení těla v gravitačním poli Země.

Nosnou myšlenkou v tomto procesu je, že poloha kostí je dána délkou a napětím svalů a vaziva, které jsou k nim připojené. A právě s měkkými tkáněmi pracují terapeuté SI (rolfeři), vidí je jako jednotlivé vzájemně provázané systémy a vztahy mezi nimi řeší a optimalizují. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém pacienta.

Výsledkem terapie bývá nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale také celkové zlepšení tělesného uspořádání.

Jakákoliv odchylka od ideálního uspořádání v gravitačním poli vytváří v těle napětí, kterým je tělo deformováno. To způsobuje bolesti různých částí těla a zároveň všeobecný pocit nepohody člověka. Má vliv i estetický. Silná stehna, široké kotníky, „babský hrb", krk vtažený do ramen, vybočený palec (halux), vystouplé břicho, dvojitá brada, visící spodní část paže, volné hýždě a další, jsou pouze místy s podpůrnými tkáněmi (tělo si je vytváří pro zajištění stability), nebo jen projevem gravitace a času nesprávně uspořádaného těla. Všechny takové podpůrné tkáně a deformity po použití strukturálních metod mizí. Tělo už je nepotřebuje a rozpouští je. Dochází ke změně jeho tvaru, k vymizení bolestí a problémů a k obrovským úsporám energie. Únavu a pocit tíže vystřídají pocity lehkosti, stability a jistoty. Dochází ke zlepšení rovnováhy fyzické i duševní.

Zakladatelkou Strukturální integrace (Rolfingu)
byla PhDr. Ida Rolf (1896-1979).

Více o Strukturální integraci (Rolfingu) na
www.CASI-rolfterapie.cz

 

Rolfpilates

Je strukturální cvičební metoda, vzniklá ze tří hlavních pilířů – cvičení PILATES, JÓGY a metody SI (rolfingu). Učí rolfingové principy používání lidského těla nejen při cvičení, ale i při činnostech v běžném životě.

Jakým způsobem své tělo používáme, tzn. jak se pohybujeme, pracujeme, odpočíváme, jak cvičíme apod. nám tělo formuje. Používáme-li tělo podle principů Rolfpilates (s cílem vyrovnat jej v gravitačním poli a využívat jej maximálně efektivně s co nejmenším vynaložením energie na uskutečnění zamýšleného pohybu), dochází k odstranění napětí a bolestí. Časem dojde k odbourání zbytnělých a nepotřebných tkání, k maximální energetické šetrnosti, k přiblížení se ideálu krásy těla.

Co je optimálně fungující,
je i krásné.

Pro dosažení výše uvedeného efektu při cvičení a následně i při jakýchkoli jiných činnostech je extrémně důležitá pozice pánve a fungování bederního svalu.

Jestliže bederní sval funguje normálně a prodlužuje se při každém pohybu či ohybu, nemohou bederní obratle podlehnout stlačení a špatné pozici, která je počátkem problémů se zády.

Velké břicho je často stejně tak způsobeno pouze zkrácením bederního svalu. Proto se základní kontura břicha odmítá změnit i když postava obecně zeštíhlí pomocí diety a zvýšené aktivity.

Napětí v oblasti kyčlí se může projevit rozšířením spodní části těla. Apod.

Tvar těla (jeho křivky) je dán napětím svalového a vazivového systému, jeho strukturou a ne jeho hmotností (množstvím tuku).

Zjednodušeně řečeno, aby bylo možné změnit tvar těla, je nejdříve nutné uvolnit bederní sval a pak teprve cvičit.

„Nic není trvalé, vše lze změnit.." (Ida Rolf)

Přijďte se o tom přesvědčit na vlastním těle!

Luděk Šíma portrét 2016

Partnerské projekty

Návod Na Tělo - logo

Jak používat lidské tělo aby bylo zdravé, štíhlé a nebolelo.
Nový, revolučně jiný princip změny a používání těla v jakémkoli cvičení a činnostech běžného života. Na základě nejnovějších vědeckých výzkumů z oblasti pojivové tkáně - fascie...

www.NavodNaTelo.cz

 

logo EGSI web

Strukturální Integrace (Rolfing) je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy Pauline Rolfové...

www.rolfguild.eu

 

www.casi-rolfterapie.cz

Česká pobočka EGSI.

www.casi-rolfterapie.cz

 

www.geopatogennizony.com/

Somavedic odstraňuje překážky, bránící tělu, aby se samo uzdravilo ...

www.somavedic.cz

 

Dornova metoda PLUS

... metoda je vhodná pro fyzioterapeuty, maséry a lékaře, ale je vhodná i pro zájemce odborného vzdělání.

www.dornova-metoda.com